Medlemsansökan

Följ oss:

Fyll i formuläret med ditt namn och e-post. Hemadress och mobilnummer skrivs i meddelanderutan. Ange även vilken typ av medlemskap du önskar. Vid hushåll ange namn, e-post och mobilnummer till samtliga över 18 år.


Enskild medlem 200:-

Hushåll 300:-

Stödmedlem (utan rösträtt på årsmöte) 100:-

Betalning görs enklast med Swish. Bankgiro går också bra.


Swish: 1236751374

Bankgiro: 5231-6619

Glöm inte att uppge namn när du betalar

 
 
 
 

Copyright @ All Rights Reserved